BRD - PORADNIA KIEROWCÓW

    

INFORMACJE JAK RATOWAĆ PORADNIA RATOWNICY

Od 36 lat działa w Automobilklubie Wielkopolski Poradnia Kierowców i Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych. Podczas  cyklicznych dyżurów specjaliści: prawnik, policjant, rzeczoznawca techniki samochodowej i ruchu drogowego PZM, ubezpieczyciel oraz członkowie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Automobilklubu Wielkopolski udzielają porad pomagając w ten sposób rozwiązywać problemy zmotoryzowanych.
- Zadaniem Poradni jest udzielanie  bezpłatnych porad między innymi o sensowności dochodzenia roszczeń a nie reprezentowanie interesantów. Udzielane informacje są  podpowiedzią i drogowskazem dla naszego rozmówcy o kierunku dalszego postępowania; nie stanowią one opinii prawnej lub rzeczoznawczej; specjaliści pomagają określić sposób postępowania i napisać stosowne pismo; zdarza się, że rezultatem naszej działalności jest wskazywanie  jak starać się o rehabilitację zdrowotną lub zakup protez dzięki otrzymywanym nawiązkom i świadczeniom pieniężnym - mówi Piotr Monkiewicz, sekretarz Zarządu Automobilklubu Wielkopolski.

Porady udzielane są w drugi i czwarty czwartek miesiąca od godziny 17 w biurowcu Delta przy ulicy Towarowej 35/37 w Poznaniu. Dla pewności warto telefonicznie pod numerem 061 853 61 03 sprawdzić kiedy zespół dyżuruje. 


 

   

KULTURALNY KIEROWCA WOZI W SWOIM SAMOCHODZIE APTECZKĘ
I PRZESTRZEGA PONIŻSZYCH 6 PRZYKAZAŃ:

1. 

PRZYNAJMNIEJ NIE UTRUDNIAJ: nie tarasuj wyjazdu, nie utrudniaj skrętu, nie zmuszaj do zatrzymania np. przy zjeździe z pasa, nie zajmuj więcej miejsca na parkingu niż koniecznie musisz.

2.

GDZIE I KIEDY MOŻLIWE UŁATWIAJ: umożliwiaj wyjazd z drogi nie posiadającej pierwszeństwa przejazdu, ułatwiaj wyprzedzanie komuś, kto się bardzo śpieszy, zaczekaj, jeśli niedoświadczony kierowca ma trudności z opuszczeniem skrzyżowania, ułatwiaj wykonanie manewru pojazdom wolniejszym i mniej zwrotnym, pamiętaj, że kierowca z innego miasta może mieć trudności ze znalezieniem właściwej drogi, pozwól przejść pieszemu także w miejscu nieoznakowanym.

3.

CZYNNIE POMAGAJ INNYM: ostrzeż o zauważonym niebezpieczeństwie na drodze, zwróć uwagę innemu kierowcy na  niesprawność jego pojazdu , on może o niej nie wiedzieć (brak światła, niedomknięte drzwi) , pomóż kierowcy, który ma awarię, podwieź dziecko do szkoły, usuń kamień (inną przeszkodę) z szosy, udziel informacji, udziel informacji jeśli widzisz , że ktoś jej potrzebuje.

4. PRZEPROŚ: jeżeli nawet – mimo woli utrudniłeś jazdę innym, pamiętaj , że przeproszenie nie zastąpi właściwego zachowania na drodze
5.

PODZIĘKUJ UŻYTKOWNIKOWI DROGI, KTÓRY: ułatwił Ci wyjście z trudnej sytuacji, ostrzegł Cię, był wobec Ciebie uprzejmy.

6.

UŚMIECHNIJ SIĘ – życzliwość Twoja wobec innych i innych wobec Ciebie jest wzajemnym ułatwieniem życia, a nie ciężkim obowiązkiem.

 

Autorzy: Wojciech Morawski & Andrzej Walczuk

A P T E C Z K A

Wyposażenie apteczki powinno zawierać opatrunki
i inne służące opatrywaniu przedmioty
 np., agrafki, nożyczki z tępymi końcami itp.

Jeśli chciałbyś lepiej wyposażyć swoją apteczkę powinieneś rozważyć zakup następujących przedmiotów: