BRD - RATOWNICY

    

INFORMACJE JAK RATOWAĆ PORADNIA RATOWNICY
 

Ratownicy w Automobilklubie Wielkopolski zajmują się pierwszą pomocą przedlekarską w wypadkach drogowych.,
szkoleniem kandydatów na Ratowników Drogowych, szkoleniem profilaktycznym użytkowników dróg, zabezpieczeniami przedmedycznymi imprez.
Koło Ratowników Drogowych w Automobilklubie Wielkopolski stanowi obecnie kilkudziesięciu instruktorów i kilkuset ratowników.

 

 

Organizacja kursów ratowników Drogowych

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna defibrylacja według ERC

do pobrania prezentacja PPT


Historia

Zespół ratowników drogowych założony został w Poznaniu w 1980 roku przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Motorowego.

Rok później w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Automobilklubu Wielkopolski utworzono Podkomisję Ratowników Drogowych. Inicjatorem powstania ruchu Ratownictwa Drogowego był Kazimierz Jarochowski. W skład grupy założycielskiej wchodzili: Hieronim Helcyk, Kazimierz Jarochowski, Kazimierz Kalicki, Krzysztof Panufnik i Robert Werle. Osobą wspierającą inicjatywę założycieli był dr Jerzy Muszyński, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu oraz Józef Śmiglak, przewodniczący Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego. W 2014 roku nastąpiła zmiana na Koło Ratowników Drogowych.

Przewodniczącymi podkomisji Ratowników Drogowych, a obecnie Koła Ratowników Drogowych w poszczególnych latach zostali:
 

1981 – 1985

Kazimierz Jarochowski

1985 – 1987

Hieronim Helcyk

1987 – 1998

Dionizy Kawka

1998 – 2004

Henryk Kustosik

2004 – 2006

Jacek Wacławski

2006 – 2014

Przemysław Piotrowski

2014 - do dnia dzisiejszego

Sebastian Budyła

Od samego początku w ten społeczny ruch aktywnie włączyli się: Wydział Ruchu Drogowego Policji, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska miasta Poznania.
 

Szkolenie i doszkalanie

Pierwszymi osobami, które podjęły się szkolenia „ratowników drogowych” byli wykładowcy ze Szkoły Ratownictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Obecnie, szkolenie i doszkalanie odbywa się na podstawie instrukcji szkolenia opracowanej przez Główną Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ochrony Środowiska działającej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Motorowego.
Zajęcia teoretyczne z ratownikami w szkole początkowo prowadzili: Krzysztof Panufnik, Danuta Napierała i Agnieszka Haremska. Obecnie szkolą instruktorzy Ratownictwa Drogowego posiadający licencje.

Oprócz szkoleń prowadzone są również zajęcia doszkalające, które odbywają się w budynku klubowym Automobilklubu Wielkopolskiego przy ulicy Towarowej 35/37 oraz w różnych miejscach naszego województwa.

Zajęcia mają na celu wymianę doświadczeń i poszerzenie wiedzy.
 

Działalność

Ratownicy zabezpieczają pod względem medycznym różne imprezy np. wyścigi samochodowe na Torze Poznań, zgromadzenia kultu religijnego takie jak: LEDNICA 2000, Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, procesja Bożego Ciała itp., imprezy masowo-sportowe np.: Maraton Poznański, koncerty, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W ramach profilaktyki przeprowadzają pogadanki, pokazy akcji ratowniczych. Biorą udział w spotkaniach organizowanych w szkołach, niosą pierwszą pomoc w zdarzeniach losowych kierowców
i pieszych.

Co roku czas poświęcony na obsługę imprez, pokazy, pogadanki to ponad 20 000 godzin.

Ratownicy drogowi działający przy Automobilklubie Wielkopolski zorganizowali:

Ø      Ogólnopolski Zlot Ratowników Drogowych w 1991 roku;

Ø      V Ogólnopolskie Mistrzostwa Ratowników Drogowych w 2002 roku.

Biorą udział w licznych Ogólnopolskich Rajdach Ratowników Drogowych w których odnoszą sukcesy:

ROK    

RATOWNICY DROGOWI

ZAJĘTE MIEJSCE

1986

Aleksander Niemczyk i Witold Kamieniarz

II miejsce

Adam Kamiński i Regina Paul-Kawka III miejsce

1987

Aleksander Niemczyk i Witold Kamieniarz

I miejsce

1991

Henryk Kustosik i Bogdan Nowak

II miejsce

1995

Henryk Kustosik i Daniel Kustosik

II miejsce

1996

Ryszard Kozłowski i Marek Kapitan

II miejsce

1997

Monika Gryska i Lidia Kozłowska

II miejsce

Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie Drogowym:

ROK

RATOWNICY DROGOWI

ZAJĘTE MIEJSCE

1998

Załoga Automobilklubu Wielkopolski

VI miejsce

2000

Monika Gryska, Henryk Kustosik

II miejsce w klasyfikacji klubowej

Łukasz Pietura, Rafał Nowak

2003

Henryk Kustosik i Monika Gryska

III miejsce

2004

Przemysław Piotrowski, Jacek Wacławski,
Henryk Kustosik, Monika Gryska
II miejsce w klasyfikacji klubowej

2007

Przemysław Piotrowski, Artur Żukowski IV miejsce

2008

Przemysław Piotrowski, Artur Żukowski,
Przemysław Mizerny, Łukasz Pietura,
III miejsce w klasyfikacji klubowej

2013

Przemysław Piotrowski, Sebastian Budyła, Tymoteusz Bączyk, Michał Czeszak

I miejsce w klasyfikacji klubowej - pierwsze w historii, II miejsce w klasyfikacji okręgowej

2014

Przemysław Piotrowski, Sebastian Budyła I miejsce w klasyfikacji indywidualnej.
Mistrzowie Polski (pierwszy raz w historii klubu)

2014

Przemysław Piotrowski, Sebastian Budyła
Tymoteusz Bączyk, Aleksandra Fiołek
 
I miejsce w klasyfikacji klubowej
I miejsce w klasyfikacji okręgowej (pierwszy raz w historii okręgu)

2016

Przemysław Piotrowski, Sebastian Budyła
Anna Wełnicka, Tomasz Pietura
I miejsce w klasyfikacji indywidualnej.
III miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

2016

Przemysław Piotrowski, Sebastian Budyła
Anna Wełnicka, Tomasz Pietura
I miejsce w klasyfikacji klubowej
I miejsce w klasyfikacji okręgowej

Liczba Ratowników Drogowych

Liczba ratowników drogowych w Automobilklubie Wielkopolskim zwiększa się systematycznie. 

ROK

LICZBA RATOWNIKÓW

1986

53 osoby

1987

64 osoby

1997

79 osób w tym 6 instruktorów, 11 starszych ratowników, 62 ratowników I stopnia

1998

92 osoby w tym 7 instruktorów 15 starszych ratowników, 70 ratowników I stopnia

...

obecnie około 300 osób, w tym 23 instruktorów

Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na przeprowadzenie szkolenia w zakresie ratownictwa drogowego, szczególnie wśród młodzieży szkół średnich, także wśród duchowieństwa.

W 2001 roku Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego otworzył w Poznaniu Centrum Szkolenia, w którym szkoli się Instruktorów Ratownictwa Drogowego pod auspicjami Automobilklubu Wielkopolski.

W 2013 roku Instruktor Sebastian Budyła stworzył autorski projekt szkolenia na "Młodego Ratownika Drogowego PZM", który pozwala szkolić już dzieci ze szkół podstawowych i gimnazji zasad pierwszej pomocy.

Ratownicy Drogowi w codziennej swojej pracy działają zgodnie z hasłemo „SERVA VITAM” – „Wstąp i Ty może będziesz potrzebował pomocy”.

Wielu z nas otrzymało medale V klasy PCK ; Odznaki Honorowego Ratownika Drogowego; Brązowe, Srebrne oraz Złote odznaki PZM.