06.05.2013 - Europejski Dzień BRD

 

 
 
 
 
W dniu 6 maja Automobilklub Wielkopolski wraz z „przyjaciółmi” – Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Izbą Celną, Państwową Strażą Pożarną, Polskim Związkiem Motorowym, Stacją Krwiodawstwa, Strażą Miejską miasta Poznania, Szkołą Auto, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu, Żandarmerią Wojskową …. , zorganizował na Pl. Mickiewicza "Dzień Bezpieczeństwa".
Dzieci dowiadywały się jak udzielić pierwszej pomocy osobie po wypadku, a także co to znaczy bezpiecznie poruszać się po drogach. Policja przyznaje, że statystyki są fatalne - niestety wiele osób ma problemy z przestrzeganiem przepisów.