06-07.06.2017 -Finał Krajowy XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego
   

W dniach 6 i 7 czerwca br. odbył się Finał Krajowy XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych.

W dniu 6 czerwca rozegrane zostały konkurencje teoretyczne (testy: z przepisów ruchu drogowego i z historii polskiej motoryzacji), natomiast w środę szesnaście najlepszych drużyn z całej Polski rywalizowali na Torze „Poznań” udostępnionym przez Automobilklub Wielkopolski w konkurencjach praktycznych tj:

- jazda sprawnościowa motorowerem

- jazda sprawnościowa samochodem

- obsługa codzienna pojazdu

- zasady udzielania pierwszej pomocy

Podstawowymi celami Turnieju są:
- popularyzacja znajomości zasad ruchu drogowego wśród młodzieży szkolnej,
- propagowanie kulturalnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym,
- kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego,
- popularyzacja, propagowanie wiedzy i umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej, także uczestnikom ruchu drogowego.

Systematycznie prowadzona edukacja oraz turnieje dla młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego mogą w przyszłości stanowić najlepszą gwarancję bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Turniej zorganizowany został przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.


I miejsce zdobyło Techniku Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu z Poznania.


Szczegółowe wyniki dostępne na stronie:

www.pzm.pl/pliki/zg/brd/2017/wyniki_omtm_poznan.pdf

www.pzm.pl/pliki/zg/brd/2017/klasyfikacja_omtm_poznan_1.pdfWięcej zdjęć w przyszłym tygodniu będzie można pobrać ze strony www.pzm.pl