22.04.2018 - II Wiosenny Rajd Pojazdów Zabytkowych 2018
 
REGULAMIN KARTA ZGŁOSZEŃ
 

Paronat Honorowy Wójta Gminy Suchy Las

Automobilklub Wielkopolski przy współpracy z Gminą Suchy Las zaprasza 22.04.2018 r. na II Wiosenny Rajd Pojazdów Zabytkowych 2018.
W rajdzie uczestniczą pojazdy wyprodukowane do 1988 roku z ważnym badaniem technicznym i aktualną polisą OC. Pojazdy młodsze (wyprodukowane po 1988r.) mogą zostać dopuszczone do udziału w imprezie po uzgodnieniu z Organizatorem (np. model produkowany był do 1989 r., ze względu na unikalność lub wartość kolekcjonerską). Pojazdy powinny być wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami i być zachowane w jak najwyższym stopniu oryginalności.
Udział w imprezie należy zgłosić do: 12.04.2018, przesyłając lub przekazując osobiście wypełniony formularz zgłoszeniowy w siedzibie Automobilklubu Wielkopolski.