13.02.2017 - KONKURS ARCHITEKTONICZNY
 
Fundacja Muzeum Motoryzacji Automobilklubu Wielkopolski
Kuźnia Dziedzictwa
i
Automobilklub Wielkopolski
 

LISTA UCZESTNIKÓW
DOPUSZCZONYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE


Dokumenty konkursowe:

Szreniawa - zdjęcia terenu:

         

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE ORGANIZATOROM


Pytanie 1.

W Regulaminie konkursu w pkt. 2.10 mowa jest o zestawieniu tabelarycznym powierzchni dla zadania i odwołują się Państwo do załącznika nr 12, który nie został umieszczony na stronie http://www.aw.poznan.pl/konkurs/index.html. Czy byłaby możliwość udostępnienia tego pliku?

Odpowiedź:
Załącznik nr 12 zostanie uzupełniony w terminie do 6 marca 2017.


Pytanie 2.

W nawiązaniu do punktu 2.10.regulaminu konkursu: "Zestawienia tabelaryczne powierzchni dla zadania „Pawilon Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji przy Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie” określa Załącznik nr 12." Czy organizatorzy konkursu przekażą zainteresowanym załącznik nr 12 z zestawieniem tabelarycznym, ponieważ na stronie konkursu go nie ma?

Odpowiedź:
Załącznik nr 12 zostanie uzupełniony w terminie do 6 marca 2017.


Pytanie 3.

W nawiązaniu do punktu 3.5.regulaminu konkursu: "Maksymalny planowany koszt realizacji zadania inwestycyjnego „Pawilonu Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji” wraz z zagospodarowaniem terenu, realizacją interaktywnej ekspozycji i stałym wyposażeniem użytkowym - w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu - nie może przekroczyć (dla Etapu I i II) kwoty 10.000.000 PLN brutto (słownie: dziesięć milionów złotych)." Czy kwota 10.000.000 PLN jest kwotą dla realizacji łącznie 2 etapów czy dla każdego z osobna przewidziana jest kwota 10.000.000 PLN.?

Odpowiedź:
Kwota 10.000.000 PLN dotyczy całości zadania, czyli etapu I i etapu II łącznie, ale została błędnie opisana jako kwota brutto. Prawidłowy zapis to: "w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu - nie może przekroczyć (dla Etapu I i II) kwoty 10.000.000 PLN netto (słownie: dziesięć milionów złotych)." Dziękujemy za zwrócenie nam uwagi!


Pytanie 4.

W puntach 8.6, 8.7 i 8.11, mowa o punkcie 9.5; czy jest to pomyłka i chodzi o punkt 8.5?

Odpowiedź:
W tym wypadku chodzi o punkt 8.5.2. Dziękujemy za zwrócenie nam uwagi!


Pytanie 5.

Czy istnieje możliwość udostępnienie przez organizatorów większej ilości zdjęć w większej rozdzielczości?

Odpowiedź:
Organizator udostępni fotografie terenu o lepszej jakości do 10 marca 2017.Pytanie 6.

Czy zadaniem projektowym jest aranżacja wystawy stałej Muzeum, czy będzie rozpisany oddzielny konkurs?

Odpowiedź:
Nie, aranżacja wystawy stałej Muzeum nie jest przedmiotem konkursu.


Pytanie 7.

W materiałach umieszczonych na stronie brakuje załącznika nr 12. Jest natomiast załącznik nr 11, który zawiera zestawienie tabelaryczne – w tabelach jednak nie ma podanych powierzchni. Czy wskaźniki powierzchniowe zostaną opublikowane?

Odpowiedź:
Załącznik nr 12 zostanie uzupełniony w terminie do 6 marca 2017.


Pytanie 8.

Zgodnie z rozdziałem III pkt 1.1.2 praca konkursowa musi spełniać zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Załącznik graficzny do MPZP jest kompletnie nieczytelny. Czy organizator udostępni Wyrys z MPZP, który będzie pozwalał na jego poprawne odczytanie?

Odpowiedź:
Załącznik nr 10 zostanie uzupełniony o załącznik nr 10 A tj. wyrys z MPZP o lepszej czytelności, w terminie do 6 marca 2017.