O NAS - FORMULARZ
 
WŁADZE AW STRUKTURA CZŁONKOSTWO HISTORIA FORMULARZ


Droga Koleżanko/Drogi Kolego

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Automobilklubu Wielkopolski, w dniu 22 kwietnia 2016 r. podjęło Uchwałę o zmianie Statutu naszego Klubu.
Uchwała ta została podjęta w oparciu o prace powołanego przez Zarząd Zespołu, a propozycje zmian zostały poddane konsultacji z członkami Klubu.
Wprowadzony paragraf 23' przewiduje zastąpienie Walnego Zgromadzenia Walnym Zgromadzeniem Delegatów.
Istnieje potrzeba sporządzenia wykazu, w którym zawarta będzie informacja w jakiej Strukturze - Kole, Komisji, Delegaturze - członek Klubu realizuje swoje pasje.
Prosimy o podanie pisemnej informacji o:
• przynależności do Struktur Automobilklubu Wielkopolski w których działam, w tym pierwszej dominującej
lub
• nie działaniu w żadnej Strukturze
Informacja ta jest niezbędna, celem sprostania wymaganiom przywoływanego zapisu paragrafu 23' Statutu i rozpoczęcia procedury wyboru Delegatów.
 

 

Formularz wyboru struktury
dla potrzeb przeprowadzenia wyboru Delegatów

FORMULARZ WERSJA PDF

 


Imię:


Nazwisko:

Numer legitymacji członkowskiej:Podaj pierwszą - dominującą strukturę w której działasz:


Podaj pozostałe struktury w których działasz (opcjonalnie):
Komisja Sportu Samochodowego
Komisja Sportu Motocyklowego
Komisja Sportu Kartingowego
Komisja Sportu Popularnego i Turystyki
Komisja Pojazdów Zabytkowych
Komisja Caravaningu
Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Koło Driftu
Koło Porsche
Koło Nissan
Koło Blok
Koło Pracownicze
Koło Youngtimer
Koło Ratowników Drogowych
Koło Seniorów
Delegatura w Gnieźnie
Delegatura w Mosinie
Delegatura w Nowym Tomyślu

Powyższe informację podaję dla potrzeb spełnienia wymagań paragrafu 23' Statutu Automobilklubu Wielkopolski i jestem świadom, że informacja ta będzie podstawą udziału w wyborach delegatów poprzez wskazaną przeze mnie strukturę.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Automobilklub Wielkopolski przekazanych przeze mnie w formularzu w celach organizacyjnych i związaną z tym koniecznością archiwizacji danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez AW działań statutowych oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) Administratorem Danych Osobowych jest Automobilklub Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy ul Towarowej 35 / 37.

Podaj adres e-mail: