02.06.2018 - PIASTOWSKA RODZINA – KRÓLOWIE I KRÓLE
 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZEŃ

 

Delegatura Gniezno zaprasza na turystyczną imprezę samochodową pt. „Piastowska Rodzina – królowie i króle ”.
Impreza odbędzie się 02.06. br. po trakcie królewskim oraz malowniczymi zakątkami powiatu gnieźnieńskiego.
Wpisowe przyjmowane będzie do 28.05.br w wysokości – 30 zł/os. dla uprawnionych członków AW z posiłkiem i 35 zł/os. dla pozostałych uczestników z posiłkiem .
Wszystkie dzieci od 6-15 lat - 25 zł/os. Dzieci do lat 6 – gratis (bez posiłku)
Wpisowe w II terminie 29.05 – 30.05.br wszyscy bez względu na wiek i przynależność 40 zł.
Uwaga!!! dla członków AW posiadających na rajdzie ważne legitymacje odbędzie się losowanie nagrody specjalnej, a dla załóg z dziećmi do lat 15 przewidziano specjalny bonus punktowy (szczegóły w regulaminie).
Zgłaszając się należy skorzystać z karty zgłoszeń umieszczonej na stronie AW i
a) osobiście oddać ją wraz z wpłatą w biurze Delegatury AW, ul. Chrobrego 20A w Gnieźnie tel. kontaktowy do biura 605/898 337 lub
b) mejlowo przesłać ją na gniezno@aw.poznan.pl z wpłatą na konto.
Tytuł przelewu: ”Piastowska Rodzina” + nazwiska osób, za które wpłacamy
Bank Spółdzielczy Gniezno 86 9065 0006 0000 0000 8006 0001