O NAS - CZŁONKOSTWO

    

WŁADZE AW STRUKTURA CZŁONKOSTWO HISTORIA FORMULARZ

STATUT AW
zatwierdzony przez KRS w dniu 25.01.2018 r.


PROCEDURA PRZYJĘCIA


DEKLARACJA 

ANKIETA KANDYDATA 

ZASADY ETYKI

REGULAMIN ZARZĄDU

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO


ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW
AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI


REGULAMIN OPŁAT CZŁONKOWSKICH
aktualizacja - 08.11.2016 r.


DZIAŁ CZŁONKOWSKI - GODZINY OTWARCIA
Informujemy, iż Dział Członkowski czynny jest od godz. 9.00 do 15.00.


INFORMACJA O SKŁADKACH:
WPISOWE WYNOSI 90ZŁ+SKŁADKA 90 ZŁ=180 ZŁ
SKŁADKA I WPISOWE ULGOWE DOT. UCZNIÓW I STUDENTÓW (DO 25 ROKU ŻYCIA),
EMERYTÓW i RENCISTÓW  (10-LAT STAŻU).
WPISOWE JEST JEDNORAZOWE
SKŁADKĘ NALEŻY OPŁACAĆ NA POCZĄTKU ROKU KALENDARZOWEGO
NORMALNA 90 ZŁ, ULGOWA 45 ZŁ NA CAŁY ROK


NR KONTA BANKOWEGO:
BZ WBK SA 2 O/Poznań 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394
Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań
 

Zarząd Automobilklubu Wielkopolski z dniem 19.09.2017 r. wprowadza dokument pn. „Zasady etyki (kanon moralny) członka Automobilklubu Wielkopolski”
 

ZASADY ETYKI
(KANON MORALNY) CZŁONKA AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI


1. Zasady etyki obowiązują wszystkich członków i kandydatów na członka Automobilklubu Wielkopolski, wynikają one z ogólnie przyjętych norm moralnych i uregulowań zawartych w Statucie Automobilklubu Wielkopolski oraz w uchwałach władz Klubu.

2. Członek i kandydat na członka realizuje zadania statutowe Automobilklubu Wielkopolski, według swojej najlepszej wiedzy i woli, współtworząc pozytywny wizerunek Klubu.

3. Członek i kandydat na członka Automobilklubu Wielkopolski budując swoją pozycję nie może szkodzić innym. Działa uczciwie i rzetelnie.

4. Członek i kandydat na członka Automobilklubu Wielkopolski godnie i dumnie prezentuje swoją przynależność do Automobilklubu Wielkopolski, w szczególności poprzez eksponowanie jego nazwy własnej i logo.

 


Wszelkich bliższych informacji udziela:

AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI
Poznań, ul. Towarowa 35/37
tel. (61) 853 61 03
e-mail: dzial.czlonkowski@aw.poznan.pl