O NAS - CZŁONKOSTWO

    

WŁADZE AW STRUKTURA CZŁONKOSTWO HISTORIA FORMULARZ

STATUT AW


PROCEDURA PRZYJĘCIA


DEKLARACJA 

ANKIETA KANDYDATA 

ZASADY ETYKI

REGULAMIN ZARZĄDU

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO


ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW
AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI


REGULAMIN OPŁAT CZŁONKOWSKICH
aktualizacja - 08.11.2016 r.


DZIAŁ CZŁONKOWSKI - GODZINY OTWARCIA
Informujemy, iż Dział Członkowski czynny jest od godz. 9.00 do 15.00.


INFORMACJA O SKŁADKACH:
WPISOWE WYNOSI 90ZŁ+SKŁADKA 90 ZŁ=180 ZŁ
SKŁADKA I WPISOWE ULGOWE DOT. UCZNIÓW I STUDENTÓW (DO 25 ROKU ŻYCIA),
EMERYTÓW i RENCISTÓW  (10-LAT STAŻU).
WPISOWE JEST JEDNORAZOWE
SKŁADKĘ NALEŻY OPŁACAĆ NA POCZĄTKU ROKU KALENDARZOWEGO
NORMALNA 90 ZŁ, ULGOWA 45 ZŁ NA CAŁY ROK


NR KONTA BANKOWEGO:
BZ WBK SA 2 O/Poznań 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394
Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań
 

Zarząd Automobilklubu Wielkopolski z dniem 19.09.2017 r. wprowadza dokument pn. „Zasady etyki (kanon moralny) członka Automobilklubu Wielkopolski”
 

ZASADY ETYKI
(KANON MORALNY) CZŁONKA AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI


1. Zasady etyki obowiązują wszystkich członków i kandydatów na członka Automobilklubu Wielkopolski, wynikają one z ogólnie przyjętych norm moralnych i uregulowań zawartych w Statucie Automobilklubu Wielkopolski oraz w uchwałach władz Klubu.

2. Członek i kandydat na członka realizuje zadania statutowe Automobilklubu Wielkopolski, według swojej najlepszej wiedzy i woli, współtworząc pozytywny wizerunek Klubu.

3. Członek i kandydat na członka Automobilklubu Wielkopolski budując swoją pozycję nie może szkodzić innym. Działa uczciwie i rzetelnie.

4. Członek i kandydat na członka Automobilklubu Wielkopolski godnie i dumnie prezentuje swoją przynależność do Automobilklubu Wielkopolski, w szczególności poprzez eksponowanie jego nazwy własnej i logo.

 


Wszelkich bliższych informacji udziela:

AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI
Poznań, ul. Towarowa 35/37
tel. (61) 853 61 03
e-mail: dzial.czlonkowski@aw.poznan.pl