TABLICA OGŁOSZEŃ

16.04.2014 ZEBRANIE KOMISJI SĘDZIÓW GODZ. 18.00 TOR POZNAŃ
Prezydium Komisji Sędziów informuje o terminie kwietniowego zebrania, które odbędzie się 16.04.2014 (środa) o godzinie 18:00 na Torze Poznań - Przeźmierowo, ul. Wyścigowa 3
Zebranie ma charakter otwarty, w związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą Prezydium oraz chcących podzielić się swoimi wnioskami, sugestiami oraz zażaleniami.
17.04.2014 KLUBOKAWIARNIA GODZ. 18.00 ZEBRANIE KOMISJI SPORTU POPULARNEGO I TURYSTYKI
22.04.2014 ZAJĘCIA PLASTYCZNE - ODWOŁANE!
23.04.2014 WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI
Zarząd Automobilklubu Wielkopolski zawiadamia swoich członków, że dnia 23 kwietnia 2014 roku o godz. 17.30 w pierwszym terminie, a o godz. 18.00 w drugim terminie w sali Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2a odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Automobilklubu Wielkopolski.
Uprzejmie informujemy, iż warunkiem aktywnego udziału w zgromadzeniu jest opłacenie składek członkowskich na dany rok. Składki opłacać można w Dziale Członkowski do dnia 22.04.2014 r. do godz.18..00, a  przelewem do dnia 18.04.2014 r.
WIĘCEJ
24.04.2014 SALA KONFERENCYJNA - DELTA GODZ. 17.00 - Poradnia Kierowców i Porady Prawne
24.04.2014 KLUBOKAWIARNIA GODZ. 17.00 - Zebranie Komisji Caravaningowej
06-09.05.2014 WYCIECZKA NA WARMIĘ - „SZLAKIEM MIKOŁAJA KOPERNIKA" - UPŁYWAJĄCY TERMIN DOKONANIA WPŁAT
Przypominam uczestnikom wycieczki na Warmię o upływającym w dniu 11.04.2014 r. terminie dokonania należnych wpłat uzupełniających. Jest to związane z dokonaniem przelewów należnych kwot w terminach ustalonych umowami.
Wysokość kwot wpłaty do wglądu w Dziale Członkowskim A.W.
Wpłaty można dokonać przelewem na konto Automobilklubu Wielkopolski. Potrzebne dane można znaleźć na stronach internetowych Klubu.
15-22.09.2014 WYCIECZKA DO SZWAJCARII - UPŁYWAJĄCY TERMIN DOKONANIA WPŁAT
Przypominam uczestnikom wycieczki na Warmię o upływającym w dniu 15.04.2014 r. terminie dokonania należnych wpłat uzupełniających. Jest to związane z dokonaniem przelewów należnych kwot w terminach ustalonych umowami.
Wysokość kwot wpłaty do wglądu w Dziale Członkowskim A.W.
Wpłaty można dokonać przelewem na konto Automobilklubu Wielkopolski. Potrzebne dane można znaleźć na stronach internetowych Klubu.
OFERTA SPECJALNA dla Członków Automobilklubu Wielkopolski w Centrum Stomatologii i Implantologii HERCULES
OFERTA.PDF
Miasto Poznań przedstawiło  projekt Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. Wśród wielu punktów znalazły sie zapisy dotyczące Automobilklubu Wielkopolski:
1) Rozbudowa infrastruktury sportowej:
2) Podniesienie znaczenia „Toru Poznań” jako centrum sportów motorowych do 2015 roku.
więcej
więcej na stronach www.poznan.pl

Wyciąg z protokołu Zarządu AW z dnia 22.05.2007 r. - Uchwała nr 48/2007

Zarząd Automobilklubu Wielkopolski uchwala, że z dniem 22 maja 2007 r. wszelkie zawiadomienia, komunikaty informacyjne będą zamieszczane tylko na tablicach ogłoszeń oraz w Internecie.  Uchwałę podjęto przy 1 głosie wstrzymującym.