TABLICA OGŁOSZEŃ

Automobilklub Wielkopolski informuje, iż Dział Członkowski czynny jest w godz. 7.30 - 13.30.
PISMO ZTM - PROGRAM PREMIOWY - zapraszamy do zapoznania się z Programem Premiowym promującym korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej pismo.pdf
10.02.2016 godz. 18.00 - TOR POZNAŃ - Zebranie Koła Youngtimerów
11.02.2016 godz. 17.00 - DELTA - Poradnia Kierowców
25.02.2016 godz. 17.00 - TOR POZNAŃ - Zebranie Komisji Caravaningowej
23-27.04.2016 5-DNIOWE ZWIEDZANIE JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ komunikat1.pdf, propozycja_programowa.pdf

Wyciąg z protokołu Zarządu AW z dnia 22.05.2007 r. - Uchwała nr 48/2007

Zarząd Automobilklubu Wielkopolski uchwala, że z dniem 22 maja 2007 r. wszelkie zawiadomienia, komunikaty informacyjne będą zamieszczane tylko na tablicach ogłoszeń oraz w Internecie.  Uchwałę podjęto przy 1 głosie wstrzymującym.

Zarząd Automobilklubu Wielkopolski na swoim posiedzeniu w dniu 17.02.2015r. podjął Uchwałę ws. zniżek dla Członków Klubu.
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym wykazem zniżek -
W związku z zarządzeniem Biura Finansowego PZM w sprawie wpłat gotówkowych do kas. Informujemy, że od dnia dzisiejszego wszystkie wpłaty od osób fizycznych z tytułów takich jak np.: licencje, wpisowe itp. ZO PZM w Poznaniu przyjmować będzie tylko za pośrednictwem banku lub przekazu pocztowego z uwzględnieniem odpowiedniego opisu umożliwiającego identyfikację wpłaty (kto wpłaca i za co). Od powyższej decyzji nie ma wyjątków.
Wszystkie kluby proszone są o poinformowanie swoich członków o powyższym zarządzeniu - zarządzenie.pdf