TOR POZNAŃ - HISTORIA

  

PLAN

DOJAZD

HISTORIA OFERTA
         

18 listopada 1974 r. kol. Mieczysław Biliński, kol. Roman Szczerkowski i kol. Marek Kuk na posiedzeniu Prezydium Zarządu AW wystąpili z inicjatywą wykorzystania starych pasów startowych na Ławicy pod budowę toru samochodowego.
Propozycja ta została przez Prezydium zaakceptowana

19 luty 1975 r. Prezes AW i zarazem Dyrektor Fabryki Samochodów Rolniczych "Polmo" kol. Andrzej Bobiński wysunął propozycję powiązania interesów Automobilklubu i Fabryki przez budowę obiektu o wszechstronnym przeznaczeniu, co miało najważniejsze znaczenie dla realizacji powyższego zamierzenia. Od tej chwili głównym inwestorem toru stał się FSR "Polmo".


 


 
maj 1975 r. Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych rozpoczęło pierwsze prace
wrzesień 1975 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Toru składający się z 12 osób

1 grudzień 1975 r. w konsultacji z działaczami AW zaprojektowany został przez mgr inż. Romana Jankowskiego kształt toru oraz wykonana została dokumentacja kosztorysowo-projektowa.
 
maj 1976 r. na apel Prezydium Zarządu AW rozpoczęte zostały czyny społeczne przy budowie toru.
 


18 października 1980 r. -
Tor kartingowy oddano do eksploatacji dopiero trzy lata później. Początkowo „Tor-Poznań” należał do FSR „POLMO” Poznań, później przeszedł pod zarząd Oddziału Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Automobilklubowi Wielkopolski tor został przekazany 1 września 1982 roku decyzją nr 24/82 Prezydenta Miasta Poznania., Andrzeja Wituskiego z dnia 24 sierpnia 1982 roku wraz z istniejącą infrastrukturą