Zapoznałem się i akceptuję Korzystając z serwisu potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych prowadzoną przez Automobilklub Wielkopolski.

Dla Mediów


Szanowni Państwo,

jeśli Wasza Redakcja jest zainteresowana działalnością naszego Stowarzyszenia, wydarzeniami realizowanymi i współorganizowanymi przez Automobilklub Wielkopolski zachęcamy do udostępnienia nam drogą elektroniczną na adres media@aw.poznan.pl danych kontaktowych, za pośrednictwem których będziemy informować Państwa o wszelkich inicjatywach będących naszym udziałem. 

Zachęcamy do ubiegania się o akredytację (stałą), na imprezy sportu motorowego organizowane na Torze Poznań w sezonach 2021/2022.
Wnioski wraz z aktualnym zdjęciem prosimy przesyłać drogą elektorniczną na adres media@aw.poznan.pl

 
WNIOSEK AKREDYTACYJNY