Zapoznałem się i akceptuję Korzystając z serwisu potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych prowadzoną przez Automobilklub Wielkopolski.

Jak zostać zawodnikiem?

 

2021 03 WMMP Poznan 03768
WMPP-511
2021 03 WMMP Poznan 12224

Chcesz zostać zawodnikiem sportu motocyklowego, ale nie wiesz od czego zacząć?

Oto kilka cennych wskazówek:

  1. Zostań członkiem wybranego Klubu, np. Automobilklubu Wielkopolski. Zasady przyjęcia do naszego Klubu znajdziesz tutaj.
  2. Zgłoś się do udziału w egzaminie na licencję – druk zgłoszenia znajdziesz tutaj.
  3. Zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na licencję umożliwia rozpoczęcie procedury ubiegania się o wydanie licencji zawodniczej PZM.

W tym celu przygotuj i dostarcz do swojego Klubu niezbędne dokumenty:

  • wniosek o przyznanie licencji – druk dostępny jest tutaj, (wraz ze zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych, w przypadku kandydatów poniżej 18 roku życia). Ww. dokument musi zostać podpisany przez Klub, którego członkiem zostałeś. Dodatkowo na wniosku o przyznanie licencji musi znaleźć się wpis lekarza specjalisty medycyny sportowej (lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku kandydatów poniżej 18 roku życia) świadczący o braku przeciwwskazań do uprawiania przez Ciebie wybranej dyscypliny sportu motocyklowego;
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu na licencję;
  • druk danych osobowych zawierający klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępny tutaj;
  • aktualne 2 zdjęcia;
  • potwierdzenie dokonania opłaty za licencję (tabelę opłat znajdziesz tutaj;
  • podpisany druk oświadczenia do ubezpieczenia, który znajdziesz tutaj.

 


Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń tel. kom. +48 667 700 882 lub napisz do nas e-mail: moto@aw.poznan.pl