Zapoznałem się i akceptuję Korzystając z serwisu potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych prowadzoną przez Automobilklub Wielkopolski.

Misja


Automobilklub Wielkopolski to stowarzyszenie o 100-letniej historii, skupiające ok. 1.500 członków i kandydatów przepełnionych pasją do motoryzacji, administrujące Torem Poznań, jedynym profesjonalnym obiektem sportów motorowych na terenie naszego kraju i realizujące corocznie setki przedsięwzięć o charakterze sportowym, turystycznym i związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.


Automobilklub Wielkopolski popularyzuje rozwój sportu motorowego (samochodowego, motocyklowego, kartingowego) na Torze Poznań oraz turystyki motorowej poprzez organizowanie rajdów popularnych i nawigacyjnych, czy zlotów caravaningowych. Propaguje bezpieczeństwo w ruchu drogowym organizując m. in. szkolenia ratowników drogowych, a także służy pomocą zmotoryzowanym udzielając bezpłatnych porad w klubowej poradni i pomaga poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Należną troską otacza ruchome dziedzictwo kultury, czyli zabytki motoryzacji szerząc wiedzę o nich i wspierając liczne przedsięwzięcia z ich udziałem. Historia Klubu, to także ludzie ją tworzący, również Ci, którzy odeszli, lecz wciąż żyjący w naszej pamięci, bo być członkiem Automobilklubu Wielkopolski to honor, ale i odpowiedzialność za jego przyszłość i klubowe dobro.


Automobilklub Wielkopolski, to również otwartość na nowe pomysły i inicjatywy, w tym na rzecz społeczności lokalnej, miasta i regionu, chcący kojarzyć się jednoznacznie, jako godny reprezentant każdego zmotoryzowanego i rzetelny partner dla władz państwowych i samorządowych.